fbpx

PRIVACY

 

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Aplikuj.nl B.V., gevestigd te (5674 TM) Nuenen aan De Huufkes 2 A, vertegenwoordigd door de heer L.P. Dankiewicz, is verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de betrokkenen die onze website bezoeken, onze diensten afnemen, betrokkenen die via ons werken en van de betrokkenen die bij ons solliciteren. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.aplikuj.nl. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 april 2022. 

Artikel 2. Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft op onze vestiging of je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien jij deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat jij geïnteresseerd zou zijn in zakelijke dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van onze dienstverlening is voor een deel verplicht, zodat wij onze dienstverlening ter beschikking kunnen stellen. In het geval dat het gaat om aanvullende gegevens welke voor ons wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, zullen deze gegevens ook worden bewaard. Deze aanvullende gegevens kunnen ook worden gevraagd om te voldoen aan eventuele specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers. Indien u gegevens aan ons verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van deze gegevens.

 

Artikel 3. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens
Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens van jou. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt onder andere verstaan gegevens over iemands gezondheid.

Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’. In sommige gevallen zal er expliciet toestemming worden gevraagd, waardoor er tevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ wordt verwerkt. Deze gegevens wordt verwerkt om (preventieve) zorg te kunnen verlenen.


Artikel 5. Bewaartermijn
Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen, waaronder de bewaartermijnen zoals bepaald door de Belastingdienst.

 

Artikel 6. Delen met derden
Wij verstrekken jouw gegevens aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Artikel 7. Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals deze gelden in de branche. Zo wordt er onder meer gewerkt met een beveiligd software pakket die werkt met twee factorauthenticatie.

Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@aplikuj.nl.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Wil je van bovenstaande rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar lukasz@aplikuj.nl. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  • Iedere persoon die bij ons werkzaam is en toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
  • In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, maken wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Artikel 10. Cookies
Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website beter te laten functioneren en om het gebruik van de website makkelijk te maken.  Meer informatie over Cookies vindt u hier:  https://aplikuj.nl/cookie-declaration/

Wij gebruiken de navolgende cookies:

  • Google Analytics cookies

Onze website maakt voor analyse doeleinden gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw bezoekinformatie door Google. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd. De bewaarperiode wordt gereset na een nieuwe gebeurtenis. Oftewel, als u onze site opnieuw bezoekt wordt het moment dat de gegevens worden verwijderd weer met 26 maanden opgeschort.

Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

  • Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.

  • Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

  • Social media cookies

Op onze website vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaringen aan wat ze via de cookies met jouw gegevens doen.

  • Tracking cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

  • WordPress cookies

Deze website maakt (zoals heel veel websites) gebruik van WordPress. WordPress is een systeem om een website te onderhouden en aan te passen. In technische termen heet dit een CMS (content management systeem). WordPress is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u daarom ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Artikel 12. Wijzigingen
Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om van tijd tot tijd onze website in de gaten te houden voor de meest recente versie.

Artikel 13. Overige

Aplikuj.nl gaat zorgvuldig om met jouw privacy. Bij de aangeboden diensten worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. Dit alles gebeurt met in achtneming van de Nederlandse Wet alsmede de sinds 25 mei 2018 in werking getreden AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aplikuj.nl is een dienstverlenende entiteit. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, heeft Aplikuj.nl een zekere hoeveelheid gegevens nodig van zijn gebruikers. Daarom accepteren gebruikers de gegevens van Aplikuj.nl vrijwillig, en bewust de privacy, welke onmisbaar is voor de samenwerking. De gegevens welke nodig zijn voor deze samenwerking delen we op in twee groepen.

1 Kandidaten: gegevens die onmisbaar zijn, zijn onder anderen: contactgegevens, (bv woonadres, e-mail adres, telefoonnummer) persoonlijke gegevens (naam achternaam) persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, lengte) informatie aangaande karakter en hobby’s, gegevens aangaande talenkennis, werkverleden, gevolgde/afgeronde opleidingen en/of cursussen, capaciteiten, jouw gegevens en/of bestanden (bv cv, motivatiebrief, kopieën van legitimatie bewijzen, diploma’s, certificaten) welke je ons kunt toezenden met behulp van jouw e-mail of op jouw persoonlijke profiel kunt plaatsen. Aplikuj.nl maakt het mogelijk te registreren en in te loggen op https://Aplikuj.nl. Met behulp van sites van derden zoals Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. Gebruikers welke hier gebruik van maken registreren zich of loggen in door middel van persoonlijke gegevens zoals e-mail adres, naam en achternaam alsmede alle andere soorten gegevens waartoe zij vrijwillig en bewust toestemming geven. Gebruikers geven vrijwillig en bewust toestemming tot het éénjarige bewaren en verwerken van hun gegevens. Alle gegevens zijn gegevens welke nodig zijn om de kandidaten deel te laten nemen aan het wervings- en selectie proces door Aplikuj.nl alsmede andere werkgevers welke met Aplikuj.nl samenwerken.

2 Werkgevers: gegevens van werkgever,  bedrijfsnaam en adres, e-mail aders, telefoonnummer, faxnummer, gegevens contactpersoon, registratie nummer bedrijf ( bv: kvk, btw)  logo, foto’s en alle overige bestanden, gegevens en informatie, welke vrijwillig en bewust worden verzonden naar Aplikuj.nl met behulp van e-mail en/of het profiel van de werkgever. Alle gegevens zijn gegevens welke nodig zijn om de juiste kandidaten te werven en selecteren als mede het in dienst nemen van de door Aplikuj.nl voorgestelde kandidaten. Werkgevers geven bewust en duidelijk toestemming om deze gegeven één jaar te bewaren

Aplikuj.nl maakt gebruik van een hosting- service wat betekend dat de  site https://Aplikuj.nl online is in het openbare internetnetwerk welke aangeboden wordt door een gekochte hosting service van een derde partij, met behulp van welke, Aplukuj.nl de site levert aan de bezoekers van de site. Aplikuj.nl communiceert met de groep kandidaten en met de groep werkgevers. Verwerkt en bewaart diens gegevens met behulp van het internet dankzij een derde bedrijf welke de hosting service en roaming aanbied. Aplikuj.nl maakt enkel gebruik van gegevens welke actief worden gedeeld. De kandidaat of werkgever kan zelf beslissen welke gegevens zichtbaar zijn. Behalve de gegevens welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gesloten overeenkomst. Die gegevens worden altijd als “verplicht in te vullen” aangeduid.

Als onderdeel van het gebruik van persoonlijke gegevens voor een bepaald doel en indien deze handeling jouw toestemming vereist zal Aplikuj.nl ten alle tijden uitdrukkelijk om jouw toestemming vragen. Je kunt ook jouw eerder verleende toestemming op ieder gewenst moment terugtrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens in de toekomst alsmede jouw profiel verwijderen.

Google-analytics
Aplikuj.nl maakt gebruik van Google-services zoals Google Analytics om statistieken bij te houden van beide gebruikersgroepen zowel als het bezoekersverkeer van de site.

Google Location Service
Aplikuj.nl maakt gebruik van de lokalisatie service van Google Maps- met als doel het bepalen van de lokalisatie van beide gebruikersgroepen alsmede de bezoekersgroep.

SSL (Secure Socket Layer)
Aplikuj.nl maakt gebruik van dit beveiligingsprotocol. Dit is een protocol welke voorziet in een beveiligd kanaal tussen twee computers, welke met elkaar communiceren met behulp van internet of een intern netwerk. Wij zijn ons ervan bewust dat uitgewisselde informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden. Jouw gevoelige gegevens moeten beschermd worden en integer blijven.

Cookies
Uitwisselen van gegevens met derden. Om onze diensten uit te kunnen voeren is het van belang gebruik te maken van cookies. Cookies zijn een kleine hoeveelheid gegevens welke opgeslagen worden door jouw computer. In de cookies kan jouw bezoek aan onze site worden opgeslagen. Behalve de tijdelijke cookies worden ook de vaste cookies opgeslagen. De meeste zoekmachines zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren.

Je kan echter deze instellingen wijzigen zodat de cookies niet geaccepteerd worden of aangeven om altijd gevraagd te worden het opslaan van de cookies te bevestigen.  Op het moment dat je de cookies niet accepteert kan het voorkomen dat de aangeboden diensten van Aplikuj.nl niet zonder problemen functioneren(lees: omschrijvingen). Meer informatie hierover lees je hier.

Wijzigen/ verwijderen gegevens. Je hebt het recht om jouw gegevens en het gebruikerssysteem in te zien welke door Aplikuj.nl wordt opgeslagen en je mag deze altijd wijzigen, aanvullen of verwijderen. Aplukij.nl benadrukt dat jouw recht om te verwijderen beperkt kan worden door de verplichting van gegevensopslag welke hieraan ten grondslag ligt en waar Aplikuj.nl zich aan dient te houden. Daarnaast kan een Rechtbank, OM of een ander Justitieel Overheids Orgaan eisen dat wij inzage geven in de gegevens of informatie verstrekken conform Nederlandse wet. In verband met onmiddellijke noodzaak van gegevensverstrekking, wijziging of verwijdering van gegevens, kun je contact opnemen ovv jouw (achter) naam en e-mail adres middels info@aplikuj.nl