fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aplikuj.nl pieczołowicie dba o Twoją ochronę prywatności. Przyoferowanych usługach zostaną skompletowane, przetworzone oraz użyte daneosobowe. Wszystko to odbędzie się według reguł prawa holenderskiego oraz nowejustawy z dnia 25 maja 2018 roku o nazwie AVG- Algemene VerorderingGegevensbescherming. Aplikuj.nl jest podmiotem świadczącym usługi. Aby usługimogły być dostarczone, Aplikuj.nl potrzebuje pewnej liczby danych odużytkowników, dlatego użytkownicy korzystający z usług firmy Aplikuj.nlakceptują dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie Privacy, która jest niezbędnado współpracy. Dane, które są niezbędne do współpracy dzielimy w Aplikuj.nl nadwie grupy:    

1. Grupa Kandydatów: Dane które są niezbędne to między innymi: dane kontaktowe (np. adres zamieszkania bądź adres e-mail, numer telefonu), dane osobowe (imię i nazwisko) osobiste dane (płeć, wiek, wzrost), informacje o cechach charakteru i zainteresowaniach, dane o znajomości języków obcych, dane o historii kariery zawodowej, dane o przebiegu edukacji, dane o posiadanych zdolnościach, Twoje dane oraz pliki,(np. CV, list motywacyjny, zdjęcia dokumentów tożsamości, posiadanych dyplomów, certyfikatów), które nam prześlesz za pomocą poczty e-mail bądź zamieszczasz na swoim profilu. Aplikuj.nl umożliwia również możliwość rejestracji i logowania do https://Aplikuj.nl za pomocą stron trzecich takich jak Facebook, Google+, Twitter oraz Linkedin. Użytkownicy korzystając z tej możliwości rejestrują się bądź logują się używając swoich danych ze stron trzecich takich jak adres e-mail, Imię i Nazwisko oraz wszystkich rodzai danych, na które wyrażają dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie zgodę. Użytkownicy wyrażają dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie zgodę na roczne przechowywanie i przetwarzanie swoich danych. Wszystkie dane są to dane, które są potrzebne aby kandydaci mogli brać udział w procesie rekrutacji oraz zatrudnienia przez Aplikuj.nl oraz innych Pracodawców współpracujących z Aplikuj.nl.

2. Grupa Pracodawców: dane pracodawcy, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr potwierdzający rejestrację firmy (np.: KvK, BTW, NIP, VAT), logo, zdjęcia oraz wszystkie pliki, dane i informacje, które przesyłane są do Aplikuj.nl dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie za pomocą poczty e-mail oraz profilu pracodawcy. Wszystkie dane są to dane, które są potrzebne aby Pracodawcy mogli uzyskaćodpowiednich kandydatów oraz aby mogli przeprowadzać proces rekrutacji orazzatrudnienia Kandydatów proponowanych przez Aplikuj.nl.  Pracodawcy wyrażają dobrowolnie, świadomie ijednoznacznie zgodę na roczne przechowywanie i przetwarzanie swoich danych.

Aplikuj.nl korzysta z usługi Hostingowej co oznacza, że strona internetowa https://Aplikuj.nl jest online w publicznej sieci Internet dostarczona przezwykupioną usługę Hostingową w firmie trzeciej zewnętrznej dostarczającą usługęHostingową. za pomocą której, Aplikuj.nl dostarcza odwiedzającym stronęinternetową https://aplikuj.nl.

Aplikuj.nl komunikuje się z Grupą Kandydatów oraz Grupą Pracodawców przetwarzai przechowuje dane poprzez Internet dzięki firmie trzecie dostarczającej firmieusługę Hostingową oraz roaming danych sieci.

Aplikuj.nl korzysta wyłącznie z danych, które są przekazane aktywnie. Kandydat, bądź pracodawca może sam zdecydować, które dane są widoczne. To za wyłączeniemdanych, które są niezbędne do wywiązania się z umowy. Dane te są zawszeoznaczone jako obowiązkowe.

W ramach użytkowania danych osobowych w danym celu i w przypadku gdy ustawa wymagazgody konsumenta, to wtedy Aplikuj.nl zawsze zapyta o Twoją wyraźną zgodę.Możesz także swoją wcześniej wydaną zgodę w każdym momencie odwołać lub wyrazićsprzeciw przeciwko używaniu w przyszłości Twoich danych i usunąć profil.

Google analytics
Aplikuj.nl korzysta z Usług Google takich jaki Google analytics – w celu prowadzenia statystyk, obu grup użytkowników oraz odwiedzających stronę.

Usługa Lokalizacji Google
Aplikuj.nl korzysta z Usług Google takich jaki usługi lokalizacji Google Mapy – w celu ustalenia lokalizacji obu grup użytkowników oraz odwiedzających stronę.

SSL (Secure Socket Layer)
Aplikuj.nl korzysta z protokołu ochrony. Jest to protokół, który rozpowszechnia zabezpieczony kanał pomiędzy dwoma komputerami, które komunikują się między sobą za pomocą Internetu lub wewnętrznej sieci. Firmajest świadome faktu, że informacje przekazywane przez uczestników muszą być traktowane poufnie. Twoje wrażliwe z natury dane muszą być chronione i pozostają integralne.

Cookies – Wymiana danych z osobami trzecimi
Aby realizować nasze usługi, jest koniecznym korzystanie z plików cookies. Cookies to małe ilości danych, które Twój komputer zapisuje. W cookies możezostać zapisana Twoja wizyta na naszej stronie. Dodatkowo, poza sesją cookies,są także zapisywane stałe pliki cookies. Większość przeglądarek jestautomatycznie ustawiona na akceptowanie cookies. Możesz jednak zmienićkonfigurację swojej przeglądarki, aby cookies nie były akceptowane albo abyśzawsze został zapytany, czy potwierdzasz przechowywanie cookies. W momencie,gdy nie akceptujesz cookies, może doprowadzić to do sytuacji, gdzie oferty Aplikuj.nlnie funkcjonują bez przeszkód. Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać tutaj.

Skorygowanie/usuwanie danych
Masz prawo do wglądu swoich danych osobowych oraz systemu użytkownika, któreAplikuj.nl przechowuje i możesz je zawsze skorygować, uzupełnić lub usunąć.Aplikuj.nl podkreśla, że Twoje prawo do usunięcia danych może zostać ograniczonepoprzez ustawowy obowiązek przechowania danych, do którego Aplikuj.nl musi sięstosować. Ponadto mogą sądy, prokuratura lub inny prawnie upełnomocniony organżądać udostępnienia danych lub informacji na podstawie prawa.

W związku z niezwłoczną potrzebą zdobycia informacji, zmiany lub usunięcia danych, możesz zwrócić się za podaniem swojego imienia, adresu e-mail na info@aplikuj.nl